fbpx

Játékszabályzat

Játékszabályzat, adatvédelem

Nyereményjáték játékszabályzat

A nyereményjáték részvételi feltételei: A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A Játékban való részvétel, ezen szabályzat elfogadásának minősül.  A nyereményjátékban csak a nyereményjáték időpontjában 16. életévét betöltött, természetes személy vehet részt.  A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át, továbbá más személyre nem ruházható át. Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.  Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa.

A játék menete: A Játék 2017.11. 27. 18 óra 00 perctől 2017. 12. 19. 23.59 percig tart.  Ezen időszakot megelőző, vagy ezen időszak utáni időpontban pályázók nem vesznek részt a játékban.

A promóciós játékban a következő módon lehet részt venni

Az alábbi linken található Facebook bejegyzés kapcsán a játékos maga dönt, hogy a játékban hogyan vesz részt.

Játék linkje:

A játékban való részvételhez szükséges teendők:

A, Játékos vagy lájkolja a bejegyzést (1 sorsoláson vesz részt) vagy

B, Hozzászól a bejegyzés alatt olyan módon, hogy megírja kommentben, hogy a képen látható nyeremények közül melyiket szeretné leginkább megnyerni (csak akkor érvényes a játéka, ha a 3 nyeremény egyikéről szól a válasza), (1 sorsoláson vesz részt), vagy

C, Vagy A, és B, együttesen, azaz lájkolja is a bejegyzést és hozzá is szól a bejegyzéshez(1. és 2. pontot is), ezzel növeli az esélyét annak, hogy 2 nyeremény sorsolásán is indul

A Facebook bejegyzés képén látható mindhárom termék kisorsolásra kerül (az ecsetek a sminktanfolyamot szimbolizálják, tehát nem ecseteket lehet nyerni). Egy termék kerül sorsolásra a lájkolók között és egy termék a hozzászólók között.

D, Egy termék pedig a hírlevélre feliratkozók között kerül kisorsolásra, ez azonban nem a játékban való részvétel feltétele. Köszönjük a Babett Berkes Makeup oldal lájkolását vagy a játék megosztását, de ez szintén nem a játékban való részvétel feltétele.

Nyeremények:

1 db Mac Pure Zen rúzs

1 db 1 órás személyre szabott sminktanfolyam

1 db Nyx Full Fusion szempilla spirál

Játékra történő feliratkozási határidő 2017. december 19.-én 23:59 percig tart.

Sorsolás: Résztvevő a bejegyzés lájkolásával és hozzászólásával, illetve/azaz a Játékban való részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzat minden rendelkezését.  A poszt lájkolói és hozzászólói között a Szervező 1-1 db nyertest sorsol, illetve hírdet 2017. december 20.-án. A nyertesek a fent felsorolt termékekből egy-egy ajándékot nyernek.

Egy nyertes és 1 pótnyertes kisorsolása a bejegyzést lájkolók listájából történik, illetve még egy nyertes és 1 pótnyertes a bejegyzéshez hozzászólók listájából online, a facebooknyertes.com alkalmazás segítségével. A nyerteseket a KuponNőknek Kft. e-mailben értesíti az info@babettberkes.hu email címről érkező levélben. Amennyiben valamely nyertes játékos az értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül nem válaszol, és nem küldi meg kapcsolatfelvétel céljából telefonos elérhetőségét, Berkes Babett EV jogosult helyére pótnyertest beállítani. Szervező jogosult kizárni a többszörös feliratkozókat. A nyereményeket Szervező személyesen adja át a 13. kerületben. A Játékos a Játékra történő regisztrációval hozzájárul, hogy róla a nyeremény átadásakor fotó készüljön, melyet a Szervező az Interneten (Babett Berkes Makeup Artist Facebook oldalon és a www.babettberkes.hu weboldalon) közzétehet.

Hírlevélre feliratkozottak között egy nyertes és 1 pótnyertes kisorsolása történik véletlenszerűen. A nyerteseket Berkes Babett EV e-mailben értesíti az info@babettberkes.hu email címről érkező levélben. Amennyiben valamely nyertes játékos az értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül nem válaszol, és nem küldi meg kapcsolatfelvétel céljából telefonos elérhetőségét, Berkes Babett EV jogosult helyére pótnyertest beállítani.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

A játékkal kapcsolatos bármilyen egyéb kérdéssel kapcsolatban az info@babettberkes.hu email címen nyújtunk felvilágosítást.  A Játékban való részvétellel a résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékkal összefüggésben alkalmazott technikai infrastruktúra (pl. honlap, e-mail fiókok) tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver-számítógépek teljesítménye. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

Adatvédelem: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: “Avtv”) értelmében Berkes Babett EV kezeli és dolgozza fel a játékosok személyes adatait. Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása. A játékba történő önkéntes regisztrációval, azaz a Facebook poszt lájkolással és kommenteléssel a játékosok hozzájárulnak a jelen szabályzatban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez. A játékosok a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az adataik közül az utó- és vezetéknevüket nyilvánosságra hozza Babett Berkes Makeup Artist Facebook oldalán és Weboldalán, illetve a nyertesek esetében értesítés céljából felhasználja e-mail címüket. Továbbá a játékosok kifejezetten elfogadják, és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak (vezeték- és keresztnevük) nyilvános közzétételéért.

A Játékban résztvevők a játék során kirakott poszt lájkolással és kommenteléssel (azaz a játékban való részvétellel) kifejezetten hozzájárulnak, hogy adataik Berkes Babett EV adatbázisába bekerüljenek és azokat – esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig – az info@babettberkes.hu email címen – a Játék működtetése során felhasználhassa, később, a játékon kívül hírleveleket küldjön a játék során megadott email címekre.  A hírlevélről a játékosnak bármikor joga van leiratkozni díjmentesen! A játék nyerteseinek neveit Berkes Babett EV a jelen pontban foglaltak szerint nyilvánosságra hozhatja. A nyertesek a Játékban való részvételükkel önként és kifejezetten elfogadják az adatvédelmi szabályzatot.

A játékban történő részvételnek nem feltétele a hírlevélre történő feliratkozás. Azzal érintett csak esélyt ad magának egy harmadik ajándék hozzájutásához is. A hírlevélre feliratkozók kifejezetten hozzájárulnak, hogy adataik Berkes Babett EV adatbázisába bekerüljenek és azokat – esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig – az info@babettberkes.hu email címen – a későbbiek során felhasználhassa, hírleveleket küldjön a feliratkozás során megadott email címekre.  A hírlevélről az érintettnek bármikor joga van leiratkozni díjmentesen! A feliratkozók közötti nyertes nevét Berkes Babett EV a jelen pontban foglaltak szerint nyilvánosságra hozhatja. A nyertes a feliratkozással egyidejűleg önként és kifejezetten elfogadja az adatvédelmi szabályzatot.

Adatvédelmi nyilatkozat bővebben itt olvashat.

4.Szervező: A promóciós játék (továbbiakban: Játék) szervezője Berkes Babett EV (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 76. 4/8.; adószám: 68199519-1-41, továbbiakban Szervező) és adatkezelője Berkes Babett EV a jelen Játékszabályzatban és a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el.  A promóciós játék adatfeldolgozója Berkes Babett, adatkezelője Berkes Babett EV (Engedély száma: NAIH-133818/2017).

A promóció semmilyen módon sem szponzorált, hozzájárult vagy adminisztrált a Facebook-tól vagy a Facebook által, és nem is áll azzal semmilyen kapcsolatban! A Facebook nem vonható felelősségre bármilyen szabálytalanság vagy reklamáció esetében!

Budapest, 2017. november 26.