fbpx

Ajándékutalvány – Felhasználási szabályzat

A Covid-19 vírus követeztében kialakul járványhelyzet miatt a 2020. december 1. – 2021. 02. 28. között megvásárolt ajándékutalványok felhasználhatóságát meghosszabbítva, a vásárlástól számított 1 éven belül beválthatóak!

Az ajándékutalványra vonatkozó általános szerződési feltételek, felhasználási szabályzat

1. Az ajándékutalvány tartalmi elemei:

  • kibocsátó adatai: Berkes Babett EV (Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 76. 4/8.), elérhetőségei
  • az ajándékutalványra vonatkozó utalás
  • az ajándékozott/felhasználó neve
  • a megvásárolt szolgáltatás neve (a www.babettberkes.hu oldalon található szolgáltatások nevei, illetve egyedi – a vásárló által kialakított – szolgáltatás megnevezése)
  • a felhasználási/érvényességi határidő napra pontosan feltüntetve (érvényességi határideje minden esetben a vásárlást követő 3 hónap)
  • felhasználáshoz/időpontegyeztetéshez szükséges elérhetőségek
  • sorszám

2. Az ajándékutalvány kibocsátása: 

2.1. Az ajándékutalvány nyomdai úton előállított okirat.

2.2. A kibocsátó a birtokában lévő ajándékutalványt bármikor megsemmisítheti.

2.3. Az ajándékutalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.

2.4. Az ajándékutalvány hamisítása bűncselekmény.

2.5. Az ajándékutalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vásárló és az ajándékozott/felhasználó az ajándékutalvány kibocsátására és felhasználására vonatkozó, a mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.

2.6. Az ajándékutalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.

3. Az ajándékutalványok megvásárlásának módja/menete: 

3.1. Az ajándékutalványokat megrendelni a www.babettberkes.hu weboldalon található kapcsolati form kitöltésével, szóban telefonon, írásban emailen vagy személyesen lehetséges.

3.2. Az ajándékutalvány megvásárlásáról a kibocsátó elektronikus számlát állít ki. Az ajándékutalvány csak akkor érvényes és felhasználható, ha a számlán feltüntetett összeg a kibocsátó bankszámlájára átutalással vagy befizetéssel kiegyenlítésre kerül vagy készpénzzel megfizetik. A vásárlás dátuma a számlán szereplő dátum.

3.3. Az ajándékutalványokat megvásárlást követően a vásárló igénye szerint a kibocsátó:

a, postai úton megküldi a vásárló által megadott címre

b, személyesen adja át vásárlónak

c, A Cézár Ház (1132 Bp., Hegedűs Gy. u. 83-85.) portaszolgálatán a vásárló nevére szóló, zárt borítékban helyezi el, ahol minden nap 7.00-20.00 óra között vehető át személyesen

d, sűrgős esetben lehetőség van az utalvány elektronikus úton történő megküldésére is. Ebben az esetben vásárlónak magának kell gondoskodnia az utalvány kinyomtatásáról és kitöltéséről. Amennyiben vásárló nem a vásárlásának megfelelően tölti ki az utalványt, az abból eredő károkért, panaszokért kibocsátó nem vállaja a felelősséget.

4. Az ajándékutalvány felhasználása:

4.1. Az ajándékutalvány felhasználása az ajándékutalványon feltüntetett határidőhöz kötött (felhasználási időszak). Ez minden esetben a vásárlástól számított 3 hónap, abban az esetben is, ha az érvényességi idő nincs feltüntetve a vásárlási utalványon.

4.2. Az ajándékutalvány bárkire szabadon átruházható.

4.3. Az ajándékutalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az utalvány a birtokában van. Sem a kibocsátó, sem a felhasználási hely nem jogosult vizsgálni az utalvány tulajdonjogát.

4.4. Az ajándékutalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy a felhasználója az ajándékutalványon feltüntetett szolgáltatást igénybe veszi. A szolgáltatás igénybevételekor az ajándékutalványt el kell vinni és át kell adni a kibocsátónak/szolgáltatónak.

4.5. Az ajándékutalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű szolgáltatás igénybevétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza a vásárlónak. Az utalvány készpénzre nem váltható.

4.6. Az ajándékutalvány kibocsátási értékénél nagyobb értékű szolgáltatás igénybevétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség az ajándékutalvány felhasználóját terheli. A különbségről szolgáltató elektronikus számlát állít ki.

4.7. A felhasználási/érvényességi határidejének lejárta utána a fel nem használt ajándékutalvány érvényét veszíti, visszaváltásra vagy hosszabbításra a kibocsátó nem nyújt lehetőséget.

4.8. A felhasználás menete:

  1. lépés: Az ajéndékozott/felhasználó az ajándékutalványon feltüntetett elérhetőségeken időpontot egyztet. Kivéve, ha az ajándékutalvány vásárlója előre egyeztetett időpontra vásárolta meg az utalványt.
  2. lépés: Az ajándékozott/felhasználó emailen megerősítést kap az időpontjáról, illetve tájékoztatást a szolgáltatás eredményességét szolgáló tudnivalókról, tennivalókról, a felhasználás helyszínéről.
  3. lépés: Ajándékozott/Felhasználó az egyeztetett időpontban megjelenik a megadott felhasználási helyszínen. A szolgáltatás igénybevételekor az ajándékutalványt el kell vinni és át kell adni a kibocsátónak/szolgáltatónak.

5. Lemondási feltétételek:

5.1 Az ajándékutalvány online vásárlásától elállni a jogszbályban meghatározottak szerint, az utalvány kézhezvéelétől számított 14 napon belül kizárólag magánszemélyeknek lehetséges. Ezt vásárló csak akkor teheti meg, ha az utalványt a weboldalon keresztül rendelte meg, a kapcsolati form kitöltésével (az átvétel módja nem számít).

5.2 Amennyiben felhasználó a már egyeztetett felhasználási időpontot a szolgáltatást megelőző 48 óráig mondja le, úgy az ajándékutalvány egy alkalommal, újra egyeztetett időpontban beváltható. Amennyiben a szolgáltatást megelőző 48 órán belül mondja le, úgy az ajándékutalványt kibocsátó felhasználtnak tekinti.

Budapest, 2017. augusztus 14.